προσκαρτεροῦμεν

προσκαρτεροῦμεν
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres ind act 1st pl (attic epic doric)
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres ind act 1st pl (attic epic doric)
προσκαρτερέω
persist obstinately in
imperf ind act 1st pl (attic epic doric)
προσκαρτερέω
persist obstinately in
imperf ind act 1st pl (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”